elf

Eşit Yaşam Vakfı (The Equal Life Foundation)
Haklar Beyannamesi (Bill of Rights)


Eşit Yaşam Vakfı, dünyanın dört bir yanındaki kültürlere ait insanlardan oluşan küresel bir topluluk tarafından kuruldu. Eşit Yaşam Vakfı, bütün yaşamların, yaşamın diğer yönlerine karşı eşit olduğu bilincini ve anlayışını oluşturmak için yaratıldı.  Bunun dayandığı gerçek şudur: Bütün canlılar yaşama hakkına doğuştan sahiptir. Bu, her canlı için eşit derecede, canlıların birbirlerinden ayrı olması veya hiyerarşi gibi yanılsamalar olmadan veya insan yapısı sistemler veya zihnin kurgularından zarar görmeksizin geçerlidir. Bütün canlıların ortak zemini, her birinin sahip olduğu ve koruduğu eşit yaşam gücüdür. Bütün canlıların doğuştan gelen hakkı, burada Eşit Yaşam Vakfı tarafından belirtilen temel ilkeler üzerine sağlam kurulmuş bir yaşam sürme hakkıdır ki bu, bütün canlılar için temel hak olarak tanınmış ve Haklar Beyannamesi’nde kimse hariç olmamak üzere herkes için doğuştan gelen bir hak olarak belirtilmiştir.

Bu Haklar Kanunu’nun temeli pratik uygulamadır. Onun sayesinde her canlının uygulamada yaşamaya değer bir hayatı olması garantiye alınır. Böylece hayatta kalma ve devamlılık, bütün canlıların sahip olduğu, paylaştığı ve koruduğu bir haktır. Bu hakla tatmin edici değerde bir yaşam, herkes için eşit derecede mevcuttur.

Eşit Yaşam Vakfı, Eşit Yaşam Hakkı’nı her insanın doğuştan gelen ilk ve vazgeçilmez hakkı olarak tanır. Bununla birlikte, Eşit Yaşam Hakkı’nın; yaşayan her erkek, kadın ve çocuk için şunları içermesi gerektiğini beyan eder:

1. Sağlıklı ve tatmin edici bir yaşamın gerçekleştirilip ortaya koyulabileceği temel şartlar için gerekli bütün finansal ihtiyaçların erişilebilir ve mevcut olmasını garanti eden bir Eşit Ekonomik Hak.

2. Güçlü fiziksel gelişmeler inşa etmek için gereken bütün zorunlulukları karşılayan, böylece canlılığı, sağlığı ve zihin açıklığını, duygusal denge ve fiziksel dayanıklılığı sağlayan bir Eşit Sağlık Hakkı.

3. Her Çocuk için bir Eşit Emniyet ve Güvenlik Hakkı. Böylece korkudan, güvensizlikten ve travmadan uzak bir yaşam garanti edilir. Bu yaşamda ebeveyn rehberliği, ifade özgürlüğüyle dengelenmiştir. Yaratıcı ve neşeli bir ortamda yaşanır. Böylece her Çocuk, Yaşam’ın Kendisi’nin benzersiz bir ifadesi olarak azami potansiyeliyle büyür.

4. Her canlıya ve her aileye, yaşam desteği sunan, saygın ve dürüst bir yaşam konusunda yardımcı olan ve destek sunan topluluklar içerisinde kurulmuş dengeli bir ev ortamını garanti eden bir Eşit Barınma Hakkı.

5. Her bireyi kendi mükemmellik arayışında ve potansiyelini gerçekleştirmesinde,  zihinsel gelişim ve pratik uygulamalarda destekleyen, böylece bütün katılımcılar için Yaşam’ı geliştiren sürdürülebilir bir Dünya’yla ilgili olarak yaşamlarına katkıda bulunan bir Eşit Eğitim Hakkı.

6. Her canlıyı evi olarak seçtiği, canlıların yaşamlarının beslendiği ve devam ettiği toprak üstünde yürüdüğü, hayvanlar ve bitkiler âlemleriyle bir arada etkileşimde bulunduğu ve bütün varlıkların yaşam gücünün ahenk içinde bulunduğu toprağa yerleştiren bir Eşit Toprak Hakkı.

7. Dinamik, interaktif ve sınırlamalardan uzak, herkes için faydalı olan yeni fikirlerin, kavramların, teknolojilerin ortaya çıkabileceği, bu birliğin ilk Temel İnsan Hakkı olan Eşit Yaşam Hakkı’nı sınırlamadığı bir sosyal ve ekonomik bir ortam sağlayan Eşit Serbest Birlik Hakkı.

8. Önce fiziksel ortam ve ekosistemlere, gökyüzüne, nehir ve okyanuslara serbestçe uygulanan araştırma, teknoloji ve diğer bilimsel çabaların ve pratik dışavurumların eşit hakkı. Bunlar sayesinde ilerleyen ve bütünleşen güçlü bir küresel topluluk ortaya çıkacaktır. Bu da bütün yaşamlar ve varlıklar için en iyisidir ve bütün insanlık ve bütün olarak hayat için en yüksek yaşam şartları ihtimallerini garanti eder.

9. Doğal, mali, bilimsel ve entelektüel kaynaklara Eşit Erişim Hakkı. Böylece herkes yaşamın ve sürdürülebilirliğin temel yapı taşlarına serbest ve engelsiz erişim sağlayabilir. Bunun yanı sıra Dünya toplumunu yaşam geliştiren yeni teknoloji, icat ve yeniliklere taşıyacak mükemmel kariyerler peşinde koşmak için gerekenlere de serbest ve engelsiz erişim.

10. Barış, Bolluk ve Refah hakkı. Zarar, şiddet veya yok olma tehdidi olmadan. Yaşam en büyük değer olarak kabul edilir ve her seçim, her davranış, her iş ve her düşünce, her canlı tarafından herkesin iyiliği için yapılır. Böylece hepsi bir bütün olarak, Bütün Yaşam içerisinde Yaşamın Kendisi’yle ahenk içinde yaşayabilirler ve Dünya’daki yaşamın canlı bir dokusu olarak sürdürülebilir denge unsuru olurlar.

11. Suni yönetimlerin, toplumun yaşam gücünü ve bütün bileşenlerini dışarıdan kontrol etmediği bir Eşit Öz Yönetim Hakkı. Böyle bir öz yönetim hakkı daha büyük sosyal ve anayasal formlarla bütünleşmelidir. Bu formlar bütünün tamlığını gözetmelidir. Böylece her bireyin eşit yaşam hakkı doğrultusunda sosyal ve politik yapı tarafından desteklenip savunulduğu gerçek bir halk yönetimi savunulmuş olup, herkes için sosyal bütünlük zarar görmemiş olur.

12. Eşit Vicdan ve Ahlak Bütünlüğü Hakkı. Psikolojik ve duygusal yönlendirmelerle sınırlanmamış bir şekilde sürülen yaşamı destekler. Engel veya ceza korkusu olmaksızın kendini ifade etmekte özgür, eksiklik ve sınırlama korkusundan uzak bir yaşam.

13. Eşit Parasal Bütünlük Hakkı. Bir birim değerin bir birim ölçüye eşit olduğu temel yapı taşlarıyla başlayan bir parite sistemi. Böylece hiç kimse, örgüt veya kurumun, parasal ve finansal sistemleri herkesin iyiliğine aykırı bir şekilde kendi büyümesi için yönlendiremeyeceği garanti altına alınır. Böylece bu denli bütüncül, dengeli ve eşit bir sistem; ticareti, girişimi, dolaşımı ve değer korunmasını Yaşam’a hizmet eden küresel bir ekonomik sistemin temeli olarak destekler ve güçlendirir.

14. Eşit Ruhsal Denge Hakkı. Böylece herkes için eşitliği savunan bütün inançlar eşit olarak görülür ve sürdürülür. Ruh, her varlığın içindeki ilham ve Yaşam’ın kendisi olarak, herkesin paylaştığı, herkes için iyi olan ve Herkese Eşit Yaşam adı verilen ilk Temel İnsan Hakkı’na hiçbir şekilde zarar vermeyen, bölünmez bir ilke olarak anlaşılır.

15. Bütün Eşit Yaşam Hakları, her Canlı’nın vazgeçilmez bir karar verme hakkına ve asgari yaşam niteliklerinin temel güvencelerine sahip olduğu ilkesine dayanır. Bu tür güvenceler doğru beslenme, giysi, barınak, bilgiye ve eğitime erişim, kendilerinin ve ailelerinin yaşamını sürdürebilme; sosyal, ekonomik, ailevi, toplumsal, kültürel, ulusal ve küresel ilişkilerle bütünleşerek gerçekleştirilir. Böylece herkes eşit olur ve bu temel Herkes İçin Eşit Yaşam temelini Eşit Hakkın en temel ilkesi hâline getirmek için bir olurlar.

16. Gelecek nesillerin kirlenme, hastalık, açlık, şiddet ve yok olmadan uzak bir yaşayan gezegene sahip olma Eşit Hakkı. Böylece yaşam şimdi ve ilelebet dayanıp sonsuzluğa doğru gelişecektir.

 

www.equallife.org

www.equalmoney.org

www.desteni.org

 Equal Life Foundation – Bill of Rights (English)

– Contribution by Ken Cousens